İletişim

SEMPOZYUM SEKRETERİ
Başar Erdivanlı
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı
basar.erdivanli@erdogan.edu.tr
505 780 0730

ORGANİZASYON SEKRETERYASI
Nur Okuroğlu
Proje Koordinatörü
nur.okuroglu@majorgroup.org
0224 441 2727 - 118