Bildiriler

Bildiri gönderimi için son tarih  15 EYLÜL 2022 dir.

Bildiri özetleri sadece bu sayfada yer alan form aracığı ile kabul edilecektir.
 

Bildiriler gönderildikten sonraki bir hafta içerisinde iki hakem tarafından değerlendirilecektir. Kabul edilen bildiriler SÖZLÜ olarak sunulacaktır.

Bildirileri sunacakları belirtilen isimlerin sempozyum sırasında bu görevi yerine getirmeleri beklenmekte olup görev devri uygun görülmemektedir. Çalışmanın Sempozyumda sunulması ve bildiri özetleri içinde  yer alabilmesi için sunan yazar  kaydının olması gerekmektedir.

Bildiri gönderim süresi sona erdikten sonra çalışmaya isim eklenmesi, çıkarılması veya sıralamanın değiştirilmesi mümkün değildir.

Sözlü bildiriler arasından birinci seçilen isim 2023 Rize Tematik Anestezi Sempozyumu'na kayıt ve konaklama hakkı kazanacaktır.

Araştırma bildiri özetleri;  BAŞLIK, YAZAR İSİM ve KURUMLARI, AMAÇ, GEREÇ ve YÖNTEM, BULGULAR, TARTIŞMA, ANAHTAR KELİMELER, KAYNAKLAR alt başlıklarıyla yazılmalıdır. GEREÇ ve YÖNTEM kısmında etik kurul onayının alınmış olduğu, tarih ve numarası verilmelidir.

Olgu sunumu bildiri özetleri BAŞLIK, YAZAR İSİM ve KURUMLARI, GİRİŞ, OLGU, TARTIŞMA, ANAHTAR KELİMELER, KAYNAKLAR alt başlıklarıyla yazılmalıdır. Kişilere ait fotoğraf ve diğer görsel medya var ise izin belgesi ekte sunulmalıdır.

Bildiri özeti başlık, yazar ve kurum bilgileri, tablo, figür, anahtar kelimeler ve kaynaklar haricinde 300 kelimeyi geçmemelidir.

Kabul edilen ve sunulan bildiriler, sempozyumun tamamlanmasının ardından web sitesinde yayınlanacaktır. Sunumu mazeretsiz olarak yapılmayan, kayıt yaptırılmamış olan bildirilere sempozyum e-kitabında yer verilmeyecektir.

Gönderilen bildirinin geri çekilme isteği durumunda, sunacak ismin aşağıdaki form yoluyla bildirimde bulunması gerekmektedir.